I en tid der vår egen sårbarhet blir synliggjort er det viktig å huske på at fastetiden også er en tid for å rette blikket utover og kjempe for rettferdighet og vår neste.

Årets fastetid har blitt en svært krevende tid for mange. Pandemien vi nå står overfor rammer oss alle og vi blir oppfordret til å være med på en felles dugnad for å begrense smitten. Denne dugnaden utfordrer oss på den delen av fasten som ikke handler om å avstå fra fet mat fet mat eller sjokolade, nemlig refleksjon.

I fastetiden utfordres vi til å reflektere over oss selv, våre valg og over den verden vi lever i. Her er det mye inspirasjon i profeten Jesajas ord om fasten: «Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne” (Jes 58,5–7). Jesaja snakker her om en utadvendt, aktiv faste. Slik blir også fasten en tid for å kjempe for rettferdighet og for å ta vare på vår neste. Mange norske menigheter velger hvert år å la nettopp dette komme til uttrykk gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. De bruker deler av konfirmasjonstiden til å lære om noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge bidrar til å gjøre verden mer rettferdig.

Dugnaden vi alle blir bedt om å være med på har årets fasteaksjon tatt på alvor og pengene samles ikke inn dør til dør, men digitalt. I tillegg til å være med på den nasjonale dugnaden, er vi også med på den globale dugnaden for å begrense spredningen av COVID-19 i de mest sårbare landene. Rent vann og god hygiene er livsviktig for å forebygge videre spredning av viruset og for å hjelpe de som allerede er rammet. Pengene som samles inn i fasteaksjonen går til å hjelpe de mest sårbare i områder med svake helsesystemer og dårlige sanitære forhold.

Gjennom Fasteaksjonen samler menighetene inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid verden over. Pengene fra aksjonen gjør Kirkens Nødhjelp i stand til å være til stede når krisen rammer de mest sårbare menneskene i verden. I land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer er Kirkens Nødhjelp allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i deres vann- og hygieneprosjekter.

I år handler aksjonen også om en annen krise, nemlig å gi rent vann til mennesker som kjenner klimaendringene på kroppen. Tørke og flom ødelegger livsgrunnlaget til folk og tvinger stadig flere på flukt. Avlinger ødelegges og skaper enorm matmangel. Tilgangen til rent vann trues. Det haster å handle. Det er for lengst på tide å rette blikket utover.

Det er flott å oppleve engasjementet menigheter i Stavanger bispedømme og hele Norge viser for Fasteaksjonen og Kirkens Nødhjelp. Slik er de med på å bidra sterkt i Kirkens Nødhjelps viktige samfunnsoppdrag – et oppdrag vi som kirker har gitt denne organisasjonen: å redde liv og kreve rettferdighet. Slik er de med på å stå skulder ved skulder med sårbare mennesker i Etiopia, Sør-Sudan, Somalia og andre kriserammede land. Vi håper at du vil stå sammen med oss og bidrar til årets digitale variant av fasteaksjonen gjennom nettsiden, Vipps eller Facebook. Selv om mange av oss lever mer isolert enn vanlig i disse ukene, kan vi med digitale hjelpemidler være med på å gjøre en forskjell. En bedre verden er mulig.