Kommunen har bestilt ny asfalt i deler av Postveien og Solaveien

Mangor Malmin (Frp) påpekte i forrige uke de rådende forhold i området. Kommunen viser handlekraft og har allerede bestilt ny asfalt.