Småbarnsfaren valgte bort jobben i oljå for å bli bonde og sauerådgiver på heltid

I fire år kombinerte småbarnsfar Tore Oftedal (35) offshore-jobb med bondeyrket. Nå handler det meste om sau for den nyvalgte lederen for Gjesdal sau og geit.