Slik vil rådmannen fordele de ni millionene kommunen fikk i støtte

Rådmann Bodil Sivertsen har laget forslag til fordeling av ni millioner i støtte fra regjeringen.