Rampene er for bratte. Nå får Sandnes stasjon bedre tilgjengelighet. Mellom 150 og 200 millioner kroner skal brukes på å gi stasjonen heiser, nye trapper og bedre plattform.

Plattformene skal få nytt dekke og utvides.

– Det blir tydelig markering av sikkerhetssone mot spor og nye ledelinjer og tekniske installasjoner for å bedre leseligheten for alle brukere. Vi skal bygge nye venteområder med leskur, lys, monitorer og høyttalere mellom nye trapper og heiser for å spre påstigende passasjerer på flere områder på plattform, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR Esben Svendsen.

Vil ha bort den grå jernbanefasaden

Den grå betongfasaden som går rett gjennom Sandnes sentrum er noe flere har ønsket å gjøre penere. I denne omgang, vil ventilasjonstårn fjernes og flater rengjøres.

– De fire ventilasjonstårnene i betong mellom Olav Kyrres gate og Industrigata vil bli fjernet. Vertikale betongflater på hele stasjonen vil bli rengjort og impregnert for å unngå skjemmende begroing. Så ja, det blir penere, og vil se ryddigere ut.

At betongflatene impregneres, gjør det lettere å fjerne tagging, men det gjør også at den ikke kan males. Bane NOR har altså ikke planer om å male veggene.

Trappene og heisene skal bygges med relieff på fasadene og det blir nye klatreplanter i bedet.

– Relieff betyr at vi lager enkle mønstre i betongoverflaten. Det skal forebygge tagging og tilgrising.