I desember er det totalt kommet inn kr 60,6 millioner i skatteinntekter, og dette gjelder i hovedsak forskuddsskatt på kr 40,2 millioner, samt øvrige restanser. Det skriver Sandnes kommune i en melding torsdag.

- I sak om perioderapport per 30.04.2022 ble skatteanslaget for 2022 oppjustert med kr 260 millioner. Høy skattevekst som følge av marginoppgjør og korrigerte fordelingstall i november medførte at man også økte skatteanslaget med kr 85 millioner i sak om økonomirapport per november 2022. Dette er innarbeidet i tallene, og medfører at budsjettert skattevekst i 2022 er økt fra -0,3 prosent til 11,7 prosent, melder de.

Total skatteinngang for 2022 er på kr 3 192,5 millioner, det vil si at Sandnes kommune i år har hatt en positiv skattevekst på 11,9 prosent (kr 338,6 millioner) mot tilsvarende periode i fjor.

Avvik i forhold til budsjettert skatteinngang for året viser merinntekter på kr 3,5 millioner.

Skattetallene for desember på landsbasis blir ikke offentliggjort før i midten av januar, men per november var skatteveksten for landet på 13,6 prosent. Per november lå skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet på 96,7 prosent for Sandnes.