Slik mener en av byens største gårdeiere at Langgata bør utvikles

Utstrakt samarbeid mellom gårdeiere og næringsdrivende, god tilrettelegging og langsiktig tankegang er ifølge en av byens største eiendomsaktører den beste oppskriften på videre utvikling av Langgata.