Av dem er 4 081 personer, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. Justert for sesongvariasjoner holder ledigheten seg på samme nivå som i november. Det kommer frem i en pressemelding fra NAV torsdag.

– Arbeidsledigheten i Rogaland har stabilisert seg på et lavt nivå denne høsten. Fra januar og frem til oktober gikk ledigheten jevnt og trutt nedover. Vi forventer at ledigheten øker noe fra og med januar 2023. Forklaringen er blant annet naturlige sesongvariasjoner kombinert med usikkerhet innenfor flere bransjer, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Høyest ledighet i Sandnes og Strand

Industriarbeid er yrkesgruppen med flest helt ledige med 493 personer. Bygg og anlegg er imidlertid yrkesgruppen som har hatt størst økning i antallet helt ledige i de to siste månedene. I desember har denne yrkesgruppen 414 helt ledige.

– Både i november og desember registrerer vi at det har blitt flere ledige innenfor bygg og anlegg. Det er i tråd med signalene om at de forventer lavere aktivitet fremover, sier Haftorsen.

I Sandnes og på Strand er 2,0 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. I Eigersund er andelen tallet 1,9 prosent, mens Haugesund har 1,8 prosent. I Stavanger er andel helt ledige 1,7 prosent. Lavest ledighet blant de mest befolkningsrike kommunene er jærkommunene Time, Klepp og Hå med henholdsvis 1,1 prosent, 1,3 prosent og 1,3 prosent.

2 239 utlyste stillinger

2 239 stillinger har hittil i desember blitt offentlig utlyst. Flest er det innenfor helse, pleie og omsorg med 761 stillinger, noe som utgjør en tredjedel av de utlyste stillingene. Ingeniør- og IKT følger på plassen bak med 234 ledige stillinger.

– 2022 har blitt et nytt rekordår for utlyste stillinger. I løpet av høsten har likevel antallet ledige stillinger begynt å falle sammenlignet med fjoråret. I desember er antallet stillinger per virkedag gått ned med 25 prosent, sier Haftorsen.

Hun understreker likevel at behovet for arbeidskraft er stort i mange bransjer, deriblant helse, pleie og omsorg.

– Det er nå gode muligheter til å gi flere en mulighet i arbeidslivet. Vi oppfordrer arbeidsgivere som skal ansette til å samarbeide med NAV i Rogaland. Våre kandidater er et tverrsnitt av befolkningen i både utdanningsnivå, alder og bakgrunn. Vi kan hjelpe arbeidsgivere med kvalifisering og oppfølging i arbeidsforholdet, sier Haftorsen.