Det opplyser SUS på sine nettsider tirsdag. Grunnen er ferieavvikling blant personalet, og derfor færre jordmødre på jobb i denne perioden. Samtidig utvides antall rom på barselhotellet, ifølge sykehuset.

– Denne ordningen gir høyere tetthet av jordmorkompetanse enn vi ville fått til uten å slå oss sammen, sier Marit Halonen Christiansen, leder for kvinneklinikken. Hun forteller at de har mange dyktige jordmødre, både nyutdannede og erfarne, men at de også har ledige stillinger.

– For å sikre at vi til enhver tid tilbyr tryggest mulig fødselsomsorg, òg når vi skal avvikle ferie, har vi valgt å gjøre det på denne måten. Vi vil fremdeles ha normalfødselstilbudet fra fødeloftet – men uten utsikten fra 7. etasje.

Barselpost 7G, for kvinner og barn som av medisinske grunner ikke kan ha barseloppholdet på hotellet (og i de tilfellene det er fullt på hotellet) blir værende i 7. etasje. Det samme gjelder sengepost for kvinner som må legges inn i siste del av graviditeten