Slik åpner skolene og SFO mandag

1. til 4. trinn ved skolene og SFO åpner igjen mandag. SFO-tilbudet vil ha noe redusert åpningstid.

DEL

For alle barn, foreldre og ansatte vil hverdagene fremover være annerledes enn normalt. Skolene skal drive i tråd med ulike krav om smitteverntiltak fra helsemyndighetene. Her gis det blant annet føringer om hygienetiltak og redusert kontakthyppighet mellom personer.

– For å organisere dette på en god måte er det derfor fortsatt behov for at åpningstidene på SFO er noe begrenset, skriver Sandnes kommune på sine nettsider.

1. til 4. trinn vil følge ordinær timeplan med nødvendige tilpasninger.

Morgen-SFO utgår på de fleste skolene de første to ukene. SFO er åpen etter skoletid og til kl. 16.00.

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov vil fortsatt ha mulighet for et tilbud innenfor ordinære åpningstider.

Mer detaljert informasjon om skolestarten finnes på de enkelte skolene sine hjemmesider. Oversikt over skolene finner du her

Her finner du regjeringens veileder for skolestarten

Artikkeltags