Skulekutt skaper opprør

Av

Bogafjell bydelsutval meiner at Bogafjell ungdomsskole må koma i 2019, og ikkje utsetjast til 2022. Rektor ved Lundehaugen ungdomsskole stadfestar at dei ikkje har plass til å ta imot fleire elevar.