Skolen får endelig avlastningsklasserom

Stangeland skole sammen med de andre sentrumsskolene har lenge slitt med plassmangel. Før sommerferien håpet skolen og FAU-leder at midlertidige brakker skulle stå klar til skolestart, men nå kommer brakkene opp etter høstferien.