Etter måneder i brakker fikk elever og lærere endelig flytte inn i nye lokaler på ØsterHus-Arena

WANG-ung flytter inn som første aktør på ØsterHus-Arena.