Skjæveland fikk dispensasjon i tre år for å drive gårdsutsalg på Stokka gård

Eiendomsutvikler Tommy Skjæveland har investert 23 mill. i utvikling av Stokka gård. Onsdag fikk han tre års dispensasjon til å drive gårdsutsalg. Posisjonen i Sandnes var splittet.