Skal det tillates erstatningshytte her i Lutsivassdraget?

Utvalget for by- og samfunnsutvikling får en nøtt å knekke på neste møte.