Sjekk denne lekkasjen bak rådhuset

Det ble en intens stund for arbeiderne som måtte stanse lekkasje i en brannhydrant.