Sjef for Bussveien: – Så langt har vi truffet godt når det gjelder prisene for grunnerverv

Når Statens vegvesen skal bygge eller utbedre en vei, må de skaffe seg rettigheter til de arealer som blir beslaglagt til bygging eller utvidelse av veien. Dette kalles grunnerverv. Seksjonssjef Harald Bøhn for planlegging og utbygging av Bussveien, sier at de så langt har truffet godt med prisene på areal til bussveien.