Siri flytter virksomheten sin til nye Langgata-lokaler

Siri Tuseth og Satya yoga flytter nå inn i nye lokaler i Langgata, men først må de pusses opp.