Har du ekstremt lyst på sex?

[b]SEXOLOG: [/b]Samlivsblogger Marte Andersen Jacobsen deler sine råd med Sandnespostens lesere hver 14. dag.

[b]SEXOLOG: [/b]Samlivsblogger Marte Andersen Jacobsen deler sine råd med Sandnespostens lesere hver 14. dag.

Av

Noen kan oppleve at den seksuelle lysten kommer helt ut av proporsjoner og føler at de ikke kan styre den.

DEL

SAMLIVSBLOGGEN: Har du så mye lyst at det går ut over hverdagen din? Har du ikke kontroll over din lyst? Har du hatt sex med 50-100 mennesker det siste året, eller flere hundre de siste årene? Er det slik at du er i et forhold, men har sex med flere uten at kjæresten din vet det? Føler du deg dårlig og kjenner at du ikke har kontroll over hvem du har sex med og kan angre etterpå? Oppsøker du prostituerte hver uke? Er din dømmekraft til å ha sex med andre helt ut av kontroll? Er det slik at du har sex med helt tilfeldige mennesker uten å være forelsket. Er trangen så stor at du ikke bryr deg ikke om hvordan utsende, alder eller hvordan personlighet er? Er sexen uten følelsesmessig engasjement og stenger du av alle følelser?

Det er flere begrep som blir brukt for dette. Hyperseksualitet, nymfomani, satyriasis, ekstrem lyst, sexavhengighet. I denne artikkel forklarer jeg hva som ligger bak disse begrepene.

Hyperseksualitet er unormalt sterke seksuelle lyster og behov. På folkemunne betegnes tilstanden hos kvinner som nymfomani, hos menn som satyriasis. Ordet nymfomani er et uttrykk som oppstod og som man brukte den gang man mente at kvinner ikke hadde seksuelle behov. Hvis en kvinne uttrykte seksuell lyst, ble det ansett som en sykelig tilstand som man kalte nymfomani. Begrepet som er mer brukt i dag, er hyperseksualitet eller sexavhengighet.

Det er uskarp grense mellom normal seksuell aktivitet og et unormalt høyt aktivitetsnivå. Det er viktig å være klar over at styrken i seksuell drift varierer betydelig fra individ til individ og over tid hos samme person.

I Norge har sexavhengighet aldri vært en offisiell psykiatrisk diagnose. Betegnelsene sexavhengighet og hyperseksualitet blir brukt om mennesker som har en seksuell drift som er så sterk at den er vanskelig å kontrollere. For hyperseksuelle kan avhengigheten bli så stor at det går ut over forhold, familie, jobb og økonomi. Akkurat som andre avhengigheter og misbruk. Det kan handle om at sexavhengighet knyttet direkte opp til seksuelle aktiviteter som porno, mange partnere, anonym sex, prostitusjon, kontroll over andre, bedre selvfølelse etc.

Bak disse utrykkene skjuler det seg ofte lav selvtillit, skam, tidligere misbruk eller mentale lidelser. Det kan også være stress, uro og angst eller depresjon og at man forvalter dette gjennom seksualiteten. Mens for andre kan det handle om mer usunne mønstre på oppmerksomhet og bekreftelse. De trenger maksimal bekreftelse og bruker sex til det. De har gjerne en ustabil personlighetsstruktur og et dårlig selvbilde. Men man kan også ha i bakhode at hyperseksualitet også kan være et symptom på underliggende sykdom. Den kan også forekomme ved enkelte hormonforstyrrelser og etter hjerneskader.

Ved bipolar lidelse ser man ikke sjelden tendens til hyperseksualitet i kombinasjon med en generell hyperaktivitet (mani). Hyperseksualitet forekommer også hos personer med svekkede hemninger, for eksempel ved demens, hos enkelte utviklingshemmede og hos personlighetsforstyrrede individer. Skader på hjernen av forskjellig årsaker, som tumorer og sykdom som eplepsi. Huntingtons sykdom og Multippel sklerose kan av og til forårsake hyperseksualitet. Antidparkinsonmedisin kan føre til en økning i dopaminaktiviteten i deler av sentralnervesystemet og kan føre til økt libido og hyperseksualitet.

Det er også viktig å si at flere sammenligner seg og knytter seg selv til disse begrepene. Det er viktigere at man får hjelp for de utfordringene som føles ubehagelige i livene våre enn å putte oss selv i en kategori. Hyperseksualitet kan være et uttrykk for en følelsesmessig feiltolkning av den seksuelle tilfredstillelsen, der man søker å få dekke andre følelsesmessige behov gjennom sex.

Min erfaring er at de fleste får det bedre etter terapi. Mange som har dette som et problem vil rettferdiggjøre det som de har gjort og ofte si det er et mindre problem enn det i virkeligheten er. Veldig mange som søker hjelp prøver å minimerer problemstillingen. Ofte mener de at de ikke trenger hjelp. Når de først tar grep er det svært mange som det løser seg for. Det er viktig at de får snakket og forvaltet dette med en terapeut. Det er mye som må kartlegges hos deg om du kjenner det slik, og sjansen er større for at du har en normalvariant av høy seksualdrift når du får bearbeidet dette med en sexolog. Høy seksualdrift kan være medfødt, eller kan forekomme for mange i perioder av livet uten at det er noe galt. Ønsker du å drøfte noen av disse problemstillingene, ta gjerne kontakt eller besøk min hjemmeside.

---Marte Andersen Jacobsen fra Sandnes jobber som sexolog og har kontoradresse i Langgata.

Artikkeltags