Mandag meldte kommunen at temperaturer i skoler, barnehager og administrasjonsbygg senkes med om lag én grad til 20–21 grader.

Skolesjef Hege Egaas Røe forteller onsdag at de så langt ikke har hørt noe om kaldere innetemperaturer fra skolene, men at de følger situasjonen tett.

– Vi følger skoler og barnehager tett, og hvis det blir kaldt eller de melder ifra om utfordringer rundt temperaturer, vil vi gjøre endringer, sier hun.

– Ingen skal sitte å fryse noe sted. Dette er ganske nytt og vi vil følge opp med skolene og barnehagene, og høre deres tilbakemelding, sier hun.

Sandnes kommune har et strømforbruk på rundt 55 GWh. Selv om kommunen har kraftproduksjon i Forsand må strømmen kjøpes til spotpris.

– Det er en spesiell situasjon i dagens kraftmarked, og en krevende situasjon for privatpersoner og bedrifter. Vi skal naturligvis være med og bidra til at strømforbruket går ned, sier kommunedirektør Bodil Sivertsen.

Med dette tiltaket alene kan kommunens energibruk bli redusert med rundt fem prosent. Tiltaket vil bli evaluert fortløpende, særlig i barnehager og skoler.