Alle over 75 år som tok dose 4 i fjor, anbefales nå å ta en oppfriskningsdose koronavaksine innen utgangen av april 2023. Vaksinering vil skje i Læringssenteret i Jernbaneveien 24 i uke 16 og 17, og alle i denne aldersgruppen vil bli innkalt via sms. Beboere på aldershjem vil få tilbud om vaksinering der de bor.

- En ny dose vil være særlig aktuell dersom du ikke tidligere har hatt koronasykdom, og dersom du i tillegg til høy alder har en sykdom eller tilstand som gir økt risiko for at koronasykdommen kan bli alvorlig dersom du blir smittet, sier kommuneoverlege Alexandra Kajsa Marielle Johnsson.

Vaksineringen vil skje i Sandnes Læringssenter i Jernbaneveien 24 følgende dager:

  • Tirsdag 18. april kl 15.30 – 19.30
  • Onsdag 19. april kl 15.30 – 19.30
  • Onsdag 26. april kl 15.30 – 19.30
  • Torsdag 27. april kl 15.30 – 19.30

I Forsand vil vaksineringen skje på legesenteret.