Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra onsdag formiddag. Området vil få mye nedbør fra onsdag til fredag kveld. Det melder yr.no, værtjenesten til NRK og Meteorologisk institutt.

I Sandnes vill det derfor fare for at jord- og flomskred kan forekomme. Det er derfor sendt ut gult farevarsel for onsdag, torsdag og fredag.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, skriver meteorologene, som kommer med følgende anbefaling:

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt.