Selger konkursrammet restaurant i Langgata

Den asiatiske restauranten Macau skal selge alt av inventar, driftsløsøre og varelager.