Seks er funnet døde – fire er ikke gjort rede for

Av

Søndag ettermiddag fant letemannskaper en ny omkommet etter skredet.