Se Ryfast-åpningen direkte fra klokken 14.00

Sendingen starter like etter klokken 14.00. Det offisielle programmet skal etter planen starte klokken 14.15. Det er Hundvåg- og Eiganestunnelene i Stavanger som skal åpnes.