Se kjøringen i videovinduet over!

Politiet i Sør-Vest har frigitt en rekke videoer som viser råkjøringen. Opptakene er gjort av et kamera montert på motorsykkelen, som politiet har beslaglagt. De viser livsfarlig kjøring på flere steder i vårt distrikt, deriblant i Sandnes.

Den 31 år gammel mannen ble i Sør-Rogaland tingrett dømt for flere tilfeller av ekstrem råkjøring i Stavanger-området. Dette anket han til Gulating lagmannsrett, der han nå er dømt til fengsel.