Nå kan du søke Sandnesposten om midler til gode formål: Deler ut 250.000 kr.

KRONER: Ansvarlig redaktør Frode M. Gjerald i Sandnesposten synes det er stor stas å gi en håndsrekning til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Foto: Frode Olsen

KRONER: Ansvarlig redaktør Frode M. Gjerald i Sandnesposten synes det er stor stas å gi en håndsrekning til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Foto: Frode Olsen

Av

Sandnesposten og 72 andre lokalaviser skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger. En kvart million går til Sandnes.

DEL

250.000 KRONER: En jury ledet av Sandnesposten-redaktør Frode M. Gjerald får ansvaret for å dele ut 250.000 kroner i Sandnes, og Gjerald oppfordrer foreninger og organisasjoner om å søke støtte til for eksempel aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge innen 25. mars.

Pengene kan gå til et eller flere formål som skaper gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne tilbud for innbyggerne.

– Det er kjekt å kunne være med å støtte positive tiltak i kommunen vår. Vi forventer mange gode søknader, for det skjer svært mye godt, frivillig arbeid i Sandnes, sier Gjerald.

Eiere som bryr seg om Sandnes

Det var i fjor på disse tider at Sandnesposten ble en del av Amedia. Ikke alle var begeistret for at avisen ikke lenger skulle ha utelukkende lokalt eierskap.

– Skeptikerne hadde ingenting å frykte. Våre eiere styrker mediehuset og deler ut midler til lokalsamfunnet. Det er bra både for byen og for oss som mediebedrift, sier Gjerald.

Hvem kan så få støtte i denne omgang?

Lag, foreninger og organisasjoner som skaper gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i hele kommunen, kan søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år, men trenger ikke å være begrenset til denne gruppen alene.

– Det er mange som virkelig brenner for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår i Sandnes. Selvsagt kommer man langt med hard innsats og dugnad, men av og til trengs det penger, enten det skal kjøpes inn nye drakter, fotballer eller helt andre ting. Her håper vi å kunne hjelpe, sier Gjerald.

Slik søker du

Gjerald understreker at midlene som skal deles ut ikke kommer fra Sandnesposten, men fra Sparebankstiftelsen DNB, som i sin tid kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

Konsernsjef Are Stokstad i Amedia sier at midlene er en måte lokalavisene får gi noe tilbake til lokalsamfunnet på.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. Dette er en måte å gi noe tilbake, sier Stokstad.

Her ser du hvordan du kan søke om støtte til ditt formål. Søknadsfristen er 25. mars. Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai.

Spørsmål om ordningen kan sendes soknadservice@amedia.no.

Fakta om utdelingen:

  • Sandnesposten leter nå etter lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i regionen.
  • Til sammen skal vi dele ut 250.000 kroner.
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.
  • Målgruppen må omfatte personer i alderen under 25 år.
  • Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, privatpersoner, næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.
  • Søknader sendes via soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia.
  • Søknadsfristen er 25. mars.
  • Spørsmål om ordningen kan sendes soknadservice@amedia.no.

Artikkeltags