Det heller mot gratis juleparkering – handelstanden jubler

Det å gjennomføre én times gratis parkering i sentrum, viser seg tidkrevende. Nå jobber politikerne for et midlertidig alternativ.