Svake resultater for Sandnes kommune på kommunebarometeret

Sandnes kommer meget svakt ut. De siste årene har de vært på rett rundt 80. plass, mens i 2019 havnet kommunen på en 242. plass.