Derfor hører du dunkelyder i byen

Flere har reagert på at det til tider er mye støy i sentrum. Støyen skyldes arbeid på Sandnes Havn.