– Feil i tallene har ikke villedet oss i det hele tatt – vi må forhandle videre

Stanley Wirak åpnet styringsgruppemøtet i Bymiljøpakke Nord-Jæren med kommentar om hvor håpløst han synes utsettelsene i forhandlingene er. Ordføreren mener det vil er viktig å opprettholde dialogen.