Innholdet i klagen fra AF Gruppen er for omfattende til at Ryfast-saken kan avgjøres i forliksrådet

Artikkelen er over 1 år gammel

AF Gruppen Norge har sendt klage til forliksrådet vedrørende sitt krav om ekstrabetaling for utført arbeid i forbindelse med Ryfast. Klagen er sendt i retur og må enten avgjøres i tingretten, eller gjennom et forlik mellom partene.