Endrer ikke åpenheten på rådhuset etter dramatikken forrige uke

Rådmannen sier at de må se på sikkerhetstiltak, men at de fortsatt ønsker at rådhuset skal være åpent og tilgjengelig for publikum.