Utsetter planene for videreutvikling av Forus-området

På grunn av innsigelser og uro rundt planene for Forus-området, valgte bystyret i Sandnes å utsette saken for nytt offentlig ettersyn.