ØsterHus dekker et eventuelt underskudd

Njål Østerhus informerer at selskapet har en klausul i kontrakten som tilsier at de skal være involvert i åpningskonserten på stadion.