Saksøkte utbygger for innskrenkning av P-plass – fikk ikke medhold i retten

Anne Lise Rydén tapte tvistesaken som omhandler parkeringsplassen hennes i blokken der hun bor. Nå må hun betale 200.000 kroner i saksomkostninger.