Én nabo nekter å gi seg – krever at utbygger skal vaske huset og ventilasjonsanlegget deres

På tross av at Øster Hus Arena snart skal åpnes, pågår det fremdeles en politisk prosess vedrørende anleggsveien inn til området.