– Må 2o år tilbake i tid for å finne lignende politisk enighet

I forkant av budsjettforhandlingene inviterte posisjonspartiene til et samarbeid med opposisjonspartiene. Inger Klippen (H) karakteriserer forhandlingene som svært fruktbare.