Kommunens helsevesen skal teste effekten av flere heltidsstillinger og økt grunnbemanning

Politikerne i Sandnes setter av flere millioner kroner til et prøveprosjekt i avdelingen for helse og velferd.