Borgli tror Nav-skandalen kan få konsekvenser for statsministeren og sittende regjering

Pål Morten Borgli (Frp) tror Nav-skandalen vil få store konsekvenser for folk i lederposisjoner.