Dette mener ja- og nei-siden

Av

Blir Sandnes en bedre eller dårligere kommune å bo i for deg og meg, dersom vi slår oss sammen med Sola og Stavanger?