Vegard (16) har over tre timer reisetid hver dag: – Kolumbus må ordne opp

Siden november måned har elever og foresatte på Forsand anmodet Kolumbus og fylkeskommunen om å gjøre en liten endring i bussrutene for videregåendeelever som skal til Sandnes. Lite har skjedd.