Det er kun to alternativer som gjelder for Lura-bommene. Det er dagens, eller forslaget fra Sandnes kommune. Avgjørelsen tas senere

Torsdag var det møte i styringsgruppen for Bymiljøpakken. Det fikk Stanley Wirak en utsettelse på avgjørelsen om Lura.