Her ser du bussveidebatten i reprise – politikerne setter foten ned for pengebruken

Klokken 17.00 samles politikerne i by- og samfunnsutvikling for 1. gangsbehandling av bussveistrekningen Kvadrat-Ruten.