Karen Grude Koht – en foregangskvinne (1871-1960)

Karen var datter av lensmann, gårdbruker og lokalhistoriker M.A. Grude (1848-1913) og Anna (f. Mossige).