Kastet en mobiltelefon i ansiktet på sin tidligere samboer

En 45 år gammel mann er dømt til ubetinget fengsel for det retten karakteriserer som uprovosert vold.