Dette ble sagt i budsjettforhandlingene da Strand kommune behandlet skolesaken

Referatet fra budsjettforhandlingene i Strand kommune viser at skolesaken har vært hett samtaleemne i administrasjonen og blant politikerne.