Politikerne trodde ikke sine egen ører – får ikke lov å rive siloene i vågen

Både fylkesrådmannen og Fylkesmannen i Rogaland mener at siloene som står i Vågen kan gjenbrukes.