FNB Sandnes fattet styrevedtak mot sine egne vedtekter på ekstraordinært årsmøte 23. mai

FNB Sandnes holdt ekstraordinært styremøte den 23. mai. Der ble det vedtatt at alle verv skal ha en varighet på to år, mens det i vedtektene står at at styremedlemmer og varamedlemmer kan kreve å bli ved sine verv til og med 2023.