Sandnes Ulf søker om 9,89 mill. i forskuttering av spillemidler